URLA İLÇE BAŞKANLIĞI


ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE (AYİM) DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI

26 Aralık 2011, Pazartesi

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE (AYİM) DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI

 
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE (AYİM) DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI

AYİM’DE DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI

 

 

 

 

     Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açabilecek kişiler:

Askerî Yüksek idare Mahkemesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, er ve erbaşlar, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurlar dava açabilirler. (1602 sayılı K. m.20).

 

Bunların dışındaki şahıslar, özellikle sivil kişiler, askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden menfaatleri ihlal edilmiş yahut hakları muhtel olmuş olsa bile bu mahkemede dava açamazlar. Askerlik yükümlülüğünden doğan davalarda ise, davacının asker kişi olması koşulu aranmaz.

 

        Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde açılabilecek dava türleri:

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan iptal ve tam yargı davalarına bakılır.

 

ATAMA İPTALİ

SİCİL İPTALİ

TERFİ ETTİRİLMEME İŞLEMİNİN İPTALİ

KADEME İLERLEMESİ YAPTIRILMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ,

EMEKLİYE SEVK İŞLEMİNİN İPTALİ,

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ,

ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ

BRANŞTAN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ gibi iptal davaları ile

HER TÜRLÜ KAZA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

NAKDİ TAZMİNAT TALEBİ

ATAMA, SİCİL. AYIRMA GİBİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI AMACIYLA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

 

       Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Usulü:

Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlere ilişkin idari davalar, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır.

Dilekçelerde:

  •  Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbi, sicil numarası, kuvveti, hangi kurumda çalıştığı, adresleri ve unvanları; varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları;
  • Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller;
  • Davaya konu olan idarî eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi;
  • Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir.
  •  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak davalar harca tabidir. Ayrıca gerekli tebligat masraflarını karşılamak üzere, posta gideri alınır.