URLA İLÇE BAŞKANLIĞI


HALEN GÖREVDE OLAN PERSONEL İÇİN KEY İÇİN ÖRNEK İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

26 Aralık 2011, Pazartesi

12. HALEN GÖREVDE OLAN PERSONEL İÇİN KEY İÇİN ÖRNEK İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 
12. HALEN GÖREVDE OLAN PERSONEL İÇİN KEY İÇİN ÖRNEK İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

KIT’ASI           :

BİRLİĞİ           :

….

….

KOMUTANLIK ÖNÜNE

 

Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1.1.1987 ilâ 31.12.1995 tarihleri arasında.

 

8        AĞUSTOS 1986- NİSAN 1987                    İZMİR-FOÇA J.Komd. Ok. K.lığı

8        NİSAN1987-HAZİRAN 1988                          ÇANAKKALE 116 ncı J.Er Eğt. A.K.lığı

8        1988–1990                                                   KOZLUK KOMANDO TABUR K.LIĞI

8        1990–1993                                                   HATAY İL J.K.LIĞI

8        1993–1995                                                   TUNCELİ İL J.K.LIĞI

8        1995–1998                                                   ESKİŞEHİR İL J.K.LIĞI birliklerinde olmak üzere,

 

 Aralıksız olarak çalışmış olmama ve 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikle, Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son listenin 31.3.2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderileceğinden söz edilmiş olmasına rağmen; EGYO tarafından artık son ödeme olduğu belirtilerek açıklanan 28.02.2011 ödeme listesinde de görüldüğü üzere tarafıma toplamda ……. TL KEY ödemesi yapılmıştır.

 

Bu nedenle hak mağduriyetimin giderilmesi ve tarafıma KEY ödemesi yapılabilmesi için ekte sunduğum dilekçelerin ilgili birliklere gönderilmesini arz ederim.

 

 

                                                                                                                      Ali CENGİZ

                                                                                                                      J.Kd. Bçvş.

 

EKLER                                                                                             :

EK–A İlgili birliklere gönderilmek üzere 6 adet dilekçe.

 

 

 

EK-A

 

KIT’ASI           :

BİRLİĞİ           :

….

….

 

 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’ NA

                                                                                               ANKARA

 

1.         1987-1989 YILLARI ARASINDA Aralıksız olarak komutanlığınız bünyesinde çalışmış olmama ve 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikle, Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son listenin 31.3.2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderileceğinden söz edilmiş olmasına rağmen;

 

EGYO tarafından artık son ödeme olduğu belirtilerek açıklanan 28.02.2011 ödeme listesinde de görüldüğü üzere tarafıma toplamda ……. TL KEY ödemesi yapılmıştır.

 

Oysaki belirtilen süreçte aralıksız olarak görev yapan ve Konut Edindirme Yardımı eksiksiz olarak kesilen emsalim durumundaki personele 1.400.00–1.500.00 TL ödeme yapılması gerektiği açıktır.

 

2.  Bu nedenle; yasa gereği son ödeme tarihi de dolduğundan, adıma tanzim edilen KEY Takip Formlarının J.Gn.K.lığı Arşiv Müdürlüğü’nden; diğer bilgilerin ise J.Gn. K.lığı Personel Dairesi Başkanlığı’nda ve/veya Emekli Şube Müdürlüğü’nde muhafaza edilmekte olan Özlük Dosyası ile Komutanlığınızda mevcut diğer belgelerden temin ve tespit edilerek; 3320 sayılı yasanın yürürlükte olduğu yani fiili olarak KEY kesintilerinin yapılmak ve ilgili hesaplara aktarılmak zorunda olunduğu 1987–1995 yılları arasında tarafıma ait; kesinti yapılması gereken ay ve yılların, toplam yapılması gereken kesinti miktarının ve tasfiyeden sonra ödenmesi gereken toplam KEY tutarının tespit edilerek, İlgili mevzuat Hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun GEREKLİ DÜZELTMEYİ YAPARAK tarafıma gerekli ödemenin yapılması için gereğinin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederim.                                

 

 

                                                                                                          Ali CENGİZ

                                                                                                          J.Kd. Bçvş.

 

EKLER                                                                                             :

EK–1 Tarafıma ait hak sahipleri listesi internet çıktısı

EK-2 Nüfus Cüzdanı-Askeri Kimlik kartı  fotokopisi